MAHAL

Ang pag-ibig ay punong-puno ng hiwaga, hiwagang nagpapatungkol sa taong nagmamahal. Ang pag-ibig ay punong-puno ng halaga, halagang nagpatungkol sa kanilang dalawa. Sa apartment, doon sila unang nagtagpo, walang ideya na hahantong sa araw na ito.Ngiti ang unang naging unang komunikasyon, hanggan sa pinahalagahan na parang edukasyon. Sa maraming araw na sila’y naging tapat, masasabi … Continue reading MAHAL